KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

O poradni

1 marca - Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

W 2011 roku ustanowiono Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych".

Od dziesięciu lat zatem wspominamy w dniu 1 marca „żołnierzy wyklętych”, chociaż pierwotnie miał to być Dzień Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia. Zastanówmy się więc przez chwilę kim byli ludzie określani mianem „wyklętych”. Jaki jest ich związek z naszą rodzinną ziemią i naszymi czasami.

Po rozwiązaniu 19 lutego 1945 roku  Armii Krajowej, ciężar organizacji walki z wojskami NKWD i organami podporządkowanymi Polskiemu Komitetowi Wyzwolenia Narodowego  przejmuje na siebie zrzeszenie Wolność i Niezawisłość – WIN.  W dużej mierze z członków tej organizacji wyrosło później Konspiracyjne Wojsko Polskie, które do 1947 roku liczyło około 1400 żołnierzy.
W walce z „władzą ludową” aktywnie uczestniczą też Narodowe Siły Zbrojne i wyrosłe z nich później Narodowe Zjednoczenie Wojskowe.

Kiedy myślimy o żołnierzach podziemia antykomunistycznego, trzeba sobie zdać sprawę jak niekiedy bardzo różne prezentowali poglądy polityczne,  jak różne czasem drogi zaprowadziły ich na partyzanckie ścieżki. Do „wyklętych” zaliczamy niekwestionowanych bohaterów jak na przykład rotmistrz Witold Pilecki – jeden z najodważniejszych żołnierzy II wojny światowej oraz ludzi na których ciążą oskarżenia o zbrodnie wojenne – choćby kapitan Romuald Rajs „Bury”. Postacie te są powszechnie znane i nie jest moim celem ich przybliżanie czytelnikowi. Nie każdy jednak wie, że w pewien sposób związane są one z naszym miastem.

Witold Pilecki

rtm. Witold Pilecki

Brak informacji aby Witold Pilecki kiedykolwiek odwiedził Tomaszów Mazowiecki. Jednak we wrześniu 2011r. ówczesny Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego, zwany popularnie Młodzieżowym Domem Kultury obrał sobie za patrona sławnego rotmistrza. Przed wejściem do budynku umieszczono tablicę pamiątkową. W uroczystości nadania imienia wziął udział syn Witolda Pileckiego – Andrzej. Wielokrotnie także placówkę przekształconą później w Powiatowe Centrum Animacji Społecznej odwiedzała córka rotmistrza – pani Zofia Pilecka – Optułowicz.

Zofia Pilecka

Tablica

Odsłonięcie tablicy ku czci rtm. Witolda Pileckiego                Pani Zofia Pilecka – Optułowicz w Tomaszowie Maz.
Źródło: www.tomaszowmazowiecki.naszemiasto.pl                      Źródło: www.tomaszowmazowiecki.naszemiasto.pl

Zapewne mało kto wie, że kapitan Romuald Rajs ps. „Bury” swoją wojenną tułaczkę zaczynał na Ziemi Tomaszowskiej. Bury

                                                                                                       kpt. Romuald Rajs „Bury”

Jako żołnierz 85 Pułku Piechoty brał udział w walkach w okolicach Lubochni i najpewniej w samej krótkiej obronie Tomaszowa Mazowieckiego. Ziemia Tomaszowska ma bardzo długie tradycje walk partyzanckich. To nie tylko okres II wojny światowej. To okresy powstań narodowych, szczególnie walk w latach 1863 -1864, których ślady w postaci powstańczych krzyży widzimy do dziś. To okres Potopu szwedzkiego – i zapomniana już dziś bitwa nad Utratą – czyli dzisiejszymi Niebieskimi Źródłami, w której podobno brały udział oddziały złożone z chłopów.

Nie powinno zatem dziwić, że z pewną „łatwością” – niejako partyzantkę mając „we krwi” -  mieszkańcy naszych okolic zaangażowali się w działalność konspiracyjną zarówno tę wymierzoną przeciwko niemieckiemu okupantowi, jak i tę przeciwko władzy komunistycznej. To w naszej okolicy działał pierwszy oddział partyzancki minionej wojny – Oddział Wydzielony Wojska Polskiego mjr. Henryka Dobrzańskiego. Wkrótce powstały kolejne. Działalność partyzancka w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego kończy się dopiero w roku 1952. Trwa zatem blisko 13 lat.

Po rozwiązaniu Armii Krajowej wszystkie wspomniane wcześniej organizacje niepodległościowe – WIN, NSZ-NZW, KWP, były na naszym terenie reprezentowane. Nie sposób wymienić tu wszystkich osób zaangażowanych w podziemną działalność antykomunistyczną.

Wspomnijmy Mariana Kubiaka ps. „Wicherek” związanego z NZW. Wicherek

sierż. Marian Kubiak „Wicherek”(wyprostowany) źródło:www.nasztomaszow.pl

Wymieńmy także Wacława Szewczyka „Orkana”, związanego z WIN i KWP. Postać szczególnie tragiczną bo zabitego przez własnych podkomendnych. Orkan

por. Wacław Szewczyk „Orkan” (pierwszy z prawej) źródło:www.pl.pinterest.com

Koniecznie należy przywołać postacie braci Jaworskich – Mariana ps. „As” i Stanisława ps. „Upiór” – dowódcy jednego z ostatnich leśnych oddziałów działających w okolicy Tomaszowa Mazowieckiego. Postacie według im współczesnych o niezwykłych, fascynujących, osobowościach. Ich życiorysy są gotowym scenariuszem dla filmu fabularnego. 

Upiór

ppor. Stanisław Jaworski „Upiór”

źródło: www.bbn.gov.pl

Warto również przybliżyć świadectwo niezłomnej postawy Jana Mariana Czarneckiego. Wychowany w rodzinie o katolickich i patriotycznych korzeniach, od najmłodszych lat chciał robić rzeczy wielkie i ważne dla Polski. Z racji wieku w działalność konspiracyjną angażuje się dopiero w roku 1943. Od 1946 roku działa  w podziemiu antykomunistycznym. Początkowo jako łącznik pomiędzy patrolem Ruchu Oporu Armii Krajowej, a później Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (w którym działa jego brat Stefan), a oddziałem ppor. Mariana Kubiaka „Babinicza”. Następnie współpracował z oddziałem Stanisława Jaworskiego „Upiora”. Do aresztowania w 1949 roku był dowódcą bodaj ostatniego w Tomaszowie Mazowieckim liczącego się oddziału podziemia antykomunistycznego – Baonu „Źródło”. Skazano go na dożywocie. Na mocy amnestii opuścił więzienie dopiero w roku 1956.

Pirat

mjr Jan Marian Czarnecki „Pirat”

Przez lata szykanowany, żyjący w zapomnieniu, a często w biedzie, zmarł w 2011 roku i został pochowany w rodzinnej mogile gdzie spoczywają jego rodzice i brat. Grób

Nie sposób w tym miejscu nie poddać się krótkiej refleksji jak trudne jest życie konspiratora. Ostatnie lata działalności partyzanckiej „Pirata” i innych żołnierzy podziemia antykomunistycznego to nie bitwy z okrutnymi enkawudzistami, nie walka z regularnymi oddziałami wojskowymi, nie wymierzanie sprawiedliwości konfidentom. To przede wszystkim próby zdobycia środków finansowych na przetrwanie – czyli po prostu napady na kasjerów i instytucje publiczne w których rekwirowali pieniądze i potrzebny sprzęt – na przykład maszyny do pisania. W dostępnych tekstach z  końca lat czterdziestych daje się zauważyć coraz większe utożsamianie ich działalności z pospolitymi przestępstwami kryminalnymi. Widać narastający rozdźwięk pomiędzy „wyklętymi”, a chcącymi żyć w spokojnie w nowych realiach prostymi ludźmi. Nie umniejsza to jednak ich zasług. Przeciwnie – pokazuje jak bardzo musieli być silni i zdeterminowani w walce, jak bardzo gotowi do poświęceń.

Na zakończenie pozostaje tylko wyrazić żal, że o mieszkańcach Ziemi Tomaszowskiej zaangażowanych w walkę z komunistyczną władzą, ludziach o których wielu mówi dziś „bohaterzy”, najczęściej pamiętamy tylko przy okazji święta 1 marca. Poza jedną tablicą ku pamięci Stanisława Jaworskiego (znajduje się w kościele Najświętszej Marii Panny przy ul. Słowackiego), żaden z żołnierzy podziemia antykomunistycznego nie doczekał się upamiętnienia w rodzinnym mieście. Nie mają swoich ulic, skwerów, czy rond.

Tablica pamiątkowa

Tablica upamiętniająca ppor. Stanisława Jaworskiego „Upiora”

źródło: www.bbn.gov.pl

Dlaczego? Być może w odpowiedzi zawiera się także, jak bardzo daremny był ich trud. Jak bardzo przegrana ich walka. Sądzę, że niniejszy tekst daje temu świadectwo.

 

Nasza poradnia jest najstarszą placówką w województwie łódzkim i jedną z pierwszych w Polsce, świadczymy usługi mieszkańcom rejonu tomaszowskiego od listopada 1958 roku. Wcześniej utworzono poradnię w Łodzi, a kolejną właśnie w Tomaszowie Mazowieckim, potem w Zgierzu, Pabianicach, Piotrkowie Trybunalskim – później w Bełchatowie i Radomsku.

Pierwsze poradnie społeczno – wychowawcze organizowane były przez TPD; miały one służyć pomocą rodzicom, szkołom i samym dzieciom w rozwiązywaniu ważnych trudności życiowych.

Poradnia współpracuje z Regionalnym Punktem Diagnozy i Terapii FASD w Łodzi, który niesie bezpłatną pomoc dzieciom ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych oraz ich rodzicom/opiekunom. Oferujemy konsultacje PP-P w Tomaszowie Maz. z powiatowymi koordynatorami w zakresie udzielania pomocy  i wsparcia zainteresowanym – panią Elżbietą Zaczyńską i panią Urszulą Łaską.

Świadczenia, które proponuje Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FASD w Łodzi obejmują wykonanie kompleksowych diagnoz w zakresie FASD, zakończonych wydaniem opinii lekarsko-psychologicznej zawierającej m.in. szczegółowe zalecenia dla rodziców/opiekunów do pracy z dzieckiem.

Zgłoszenia dla osób chętnych do skorzystania z usług świadczonych w ramach działalności Regionalnego Punktu Diagnozy i Terapii FASD w Łodzi, przyjmowane są telefonicznie od poniedziałku do piątku pod nr tel. 42 203-48-53. Osobą koordynującą działania punktu w Łodzi jest pani Agnieszka Gaj.

W efekcie dzieci/młodzież otrzymują tam specjalistyczną diagnozę lekarsko- psychologiczną, którą PP-P w Tomaszowie Maz. wykorzystuje do opiniowania i orzecznictwa w poradni pośrednicząc w tworzeniu specjalistycznego programu wsparcia w szkole lub przedszkolu dostosowanego do ich indywidualnych potrzeb  i możliwości psychofizycznych dzieci.

 Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami w sferze społecznej, z niepełnosprawnością intelektualną i z Zespołem Downa, z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i z Zespołem Aspergera oraz zaburzeniami zachowania. Trenerem Umiejętności Społecznych TUS SST w PP-P jest Urszula Łaska.