Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

O poradni

Prośba o ustalenie szacunkowej wartości zamówienia publicznego.

Zgodnie z Rozdziałem 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający przed wszczęciem postępowania zobowiązany jest do ustalenia wartości zamówienia. W związku z powyższym, w celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia zwracamy  się z prośbą o podanie szacowanej (przybliżonej) kwoty brutto za 1 godzinę zajęć terapeutycznych wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - (surdologopeda),realizowaną w ramach rządowego Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

  1. Zamawiający:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

  1. Majowa 1/13, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

NIP: 773 210 18 33

tel.: 44 723 34 86

e-mail: sekretariat@ppptm.pl

  1. Szacunkowa liczba godzin: 50
  2. Termin realizacji zamówienia: 01.03.2024 r. – 31.12.2026 r.
  3. Sposób przygotowania i złożenia informacji:

Osoba do kontaktu: p. Bogumiła Szmid

Powyższa prośba służy jedynie oszacowaniu wartości przedmiotu zamówienia w celu wyboru właściwej procedury dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Informujemy, że przedmiotowa prośba nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zaproszenie do udziału w ustaleniu szacunkowej wartości zamówienia publicznego.

Zgodnie z Rozdziałem 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający przed wszczęciem postępowania zobowiązany jest do ustalenia wartości zamówienia. W związku z powyższym, w celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia zwracamy  się z prośbą o podanie szacowanej (przybliżonej) kwoty brutto za 1 godzinę zajęć terapeutycznych wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowaną w ramach rządowego Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

  1. Zamawiający:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

  1. Majowa 1/13, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

NIP: 773 210 18 33

tel.: 44 723 34 86

e-mail: sekretariat@ppptm.pl

  1. Szacunkowa liczba godzin: 9747
  2. Termin realizacji zamówienia: 01.03.2024 r. – 31.12.2026 r.
  3. Sposób przygotowania i złożenia informacji:

Osoba do kontaktu: p. Bogumiła Szmid

Powyższa prośba służy jedynie oszacowaniu wartości przedmiotu zamówienia w celu wyboru właściwej procedury dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Informujemy, że przedmiotowa prośba nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Poradnia współpracuje z Regionalnym Punktem Diagnozy i Terapii FASD w Łodzi, który niesie bezpłatną pomoc dzieciom ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych oraz ich rodzicom/opiekunom. Oferujemy konsultacje PP-P w Tomaszowie Maz. z powiatowymi koordynatorami w zakresie udzielania pomocy  i wsparcia zainteresowanym – panią Elżbietą Zaczyńską i panią Urszulą Łaską.

Świadczenia, które proponuje Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FASD w Łodzi obejmują wykonanie kompleksowych diagnoz w zakresie FASD, zakończonych wydaniem opinii lekarsko-psychologicznej zawierającej m.in. szczegółowe zalecenia dla rodziców/opiekunów do pracy z dzieckiem.

Zgłoszenia dla osób chętnych do skorzystania z usług świadczonych w ramach działalności Regionalnego Punktu Diagnozy i Terapii FASD w Łodzi, przyjmowane są telefonicznie od poniedziałku do piątku pod nr tel. 42 203-48-53. Osobą koordynującą działania punktu w Łodzi jest pani Agnieszka Gaj.

W efekcie dzieci/młodzież otrzymują tam specjalistyczną diagnozę lekarsko- psychologiczną, którą PP-P w Tomaszowie Maz. wykorzystuje do opiniowania i orzecznictwa w poradni pośrednicząc w tworzeniu specjalistycznego programu wsparcia w szkole lub przedszkolu dostosowanego do ich indywidualnych potrzeb  i możliwości psychofizycznych dzieci.

 Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami w sferze społecznej, z niepełnosprawnością intelektualną i z Zespołem Downa, z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i z Zespołem Aspergera oraz zaburzeniami zachowania. Trenerem Umiejętności Społecznych TUS SST w PP-P jest Urszula Łaska.