Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia

Dysleksja rozwojowa czyli specyficzne trudności w nauce czytania i pisania (ICD-10 F81.0 oraz w DSM V 315.0)

Przyczyną są zaburzenia w funkcjonowaniu układu nerwowego, prawidłowego przetwarzania i integracji funkcji poznawczych i motorycznych.

 

Pod ogólnie przyjętym pojęciem dysleksji rozwojowej kryją się trudności z opanowaniem prawidłowego czytania i/lub pisania, pomimo prawidłowego rozwoju umysłowego dziecka, braku problemów z logicznym rozumowaniem i nabywaniem wiedzy.

 

Dysortografia – specyficzne trudności w pisaniu, przejawiające się popełnianiem różnego typu błędów, w tym ortograficznych, mimo znajomości zasad poprawnej pisowni;

Dysgrafia – zniekształcenia strony graficznej pisma –„brzydkie”, niekaligraficzne pismo;

Dyskalkulia – specyficzne trudności w uczeniu się matematyki. Jest strukturalnym zaburzeniem zdolności matematycznych, mającym swe źródło w genetycznych lub wrodzonych nieprawidłowościach tych części mózgu, które są bezpośrednim podłożem dojrzewania zdolności matematycznych zgodnie z wiekiem. Jest to zaburzenie występujące bez jednoczesnego zaburzenia ogólnych funkcji umysłowych.

 

Zdiagnozowanie dysleksji możliwe jest od około 10 roku życia. U młodszych dzieci mówimy o występowaniu ryzyka dysleksji. Jednak im wcześniej rozpoczniemy pracę z dzieckiem (w wieku 6-7 lat) tym lepsze efekty terapii jesteśmy w stanie osiągnąć.

 

Po umówieniu się na badanie diagnostyczne, prosimy o przyniesienie na pierwszą wizytę:

-opinii o uczniu sporządzonej przez nauczyciela języka polskiego (formularz) lub wychowawcę klasy,

- prac pisemnych ucznia,

- przykładowych zeszytów dziecka, w miarę możliwości od najwcześniejszych etapów nauki,

- opinii wydanych przez inne poradnie (jeśli dziecko było wcześniej diagnozowane).

Badamy m.in.:

- poziom inteligencji ogólnej,

- pamięć wzrokową i słuchową,

- percepcję wzrokową i słuchową,

- koordynację wzrokowo-ruchową,

- sprawność manualną,

- koncentrację uwagi,

- cechy osobowości i specyfikę funkcjonowania emocjonalnego dziecka oraz ich wpływ na procesy uczenia się.

 

Badania prowadzimy z wykorzystaniem testów, które w sposób obiektywny wskazują przyczynę i poziom nasilenia trudności.

Podczas badania pedagogicznego (czas trwania ok. 1,5-2,5 godz.) ocenia się m.in. rozwój zdolności czytania i pisania oraz charakter popełnianych błędów.

W czasie badania psychologicznego (czas trwania od 1,5 do 2,5 godzin) uczniowie rozwiązują różnego rodzaju zadania, układanki, łamigłówki, itp.

 

Po pełnym badaniu psychologiczno- pedagogicznym ( czasem diagnoza poszerzona jest również o konsultacje logopedyczne i lekarskie) przekazujemy informacje o wynikach diagnostycznych rodzicom bądź opiekunom prawnym. Udzielamy wówczas porad odnośnie funkcjonowania ucznia w szkole oraz sposobów pomocy, jakiej rodzice powinni udzielić swoim dzieciom, aby te efektywnie przyswajały wiedzę i umiejętności szkolne i były zmotywowane do pokonywania trudności w czytaniu i pisaniu.

 

Ostatnim elementem badania jest sformułowanie szczegółowej diagnozy przyczyn trudności w czytaniu i pisaniu oraz wskazanie, jakie sfery należy u dziecka rozwijać, by te trudności przezwyciężyć.

Na podstawie pisemnego wniosku wydajemy rodzicom opinię o specyficznych trudnościach w nauce.

Opracowała: Magdalena Remisz

opinia szkolna- trudności w czytaniu i pisaniu