Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia

Dysleksja rozwojowa czyli specyficzne trudności w nauce czytania i pisania (ICD-10 F81.0 oraz w DSM V 315.0)

Przyczyną są zaburzenia w funkcjonowaniu układu nerwowego, prawidłowego przetwarzania i integracji funkcji poznawczych i motorycznych.

 

Pod ogólnie przyjętym pojęciem dysleksji rozwojowej kryją się trudności z opanowaniem prawidłowego czytania i/lub pisania, pomimo prawidłowego rozwoju umysłowego dziecka, braku problemów z logicznym rozumowaniem i nabywaniem wiedzy.

 

Dysortografia – specyficzne trudności w pisaniu, przejawiające się popełnianiem różnego typu błędów, w tym ortograficznych, mimo znajomości zasad poprawnej pisowni;

Dysgrafia – zniekształcenia strony graficznej pisma –„brzydkie”, niekaligraficzne pismo;

Dyskalkulia – specyficzne trudności w uczeniu się matematyki. Jest strukturalnym zaburzeniem zdolności matematycznych, mającym swe źródło w genetycznych lub wrodzonych nieprawidłowościach tych części mózgu, które są bezpośrednim podłożem dojrzewania zdolności matematycznych zgodnie z wiekiem. Jest to zaburzenie występujące bez jednoczesnego zaburzenia ogólnych funkcji umysłowych.

 

Zdiagnozowanie dysleksji możliwe jest od około 10 roku życia. U młodszych dzieci mówimy o występowaniu ryzyka dysleksji. Jednak im wcześniej rozpoczniemy pracę z dzieckiem (w wieku 6-7 lat) tym lepsze efekty terapii jesteśmy w stanie osiągnąć.

 

Po umówieniu się na badanie diagnostyczne, prosimy o przyniesienie na pierwszą wizytę:

-opinii o uczniu sporządzonej przez nauczyciela języka polskiego (formularz) lub wychowawcę klasy,

- prac pisemnych ucznia,

- przykładowych zeszytów dziecka, w miarę możliwości od najwcześniejszych etapów nauki,

- opinii wydanych przez inne poradnie (jeśli dziecko było wcześniej diagnozowane).

Badamy m.in.:

- poziom inteligencji ogólnej,

- pamięć wzrokową i słuchową,

- percepcję wzrokową i słuchową,

- koordynację wzrokowo-ruchową,

- sprawność manualną,

- koncentrację uwagi,

- cechy osobowości i specyfikę funkcjonowania emocjonalnego dziecka oraz ich wpływ na procesy uczenia się.

 

Badania prowadzimy z wykorzystaniem testów, które w sposób obiektywny wskazują przyczynę i poziom nasilenia trudności.

Podczas badania pedagogicznego (czas trwania ok. 1,5-2,5 godz.) ocenia się m.in. rozwój zdolności czytania i pisania oraz charakter popełnianych błędów.

W czasie badania psychologicznego (czas trwania od 1,5 do 2,5 godzin) uczniowie rozwiązują różnego rodzaju zadania, układanki, łamigłówki, itp.

 

Po pełnym badaniu psychologiczno- pedagogicznym ( czasem diagnoza poszerzona jest również o konsultacje logopedyczne i lekarskie) przekazujemy informacje o wynikach diagnostycznych rodzicom bądź opiekunom prawnym. Udzielamy wówczas porad odnośnie funkcjonowania ucznia w szkole oraz sposobów pomocy, jakiej rodzice powinni udzielić swoim dzieciom, aby te efektywnie przyswajały wiedzę i umiejętności szkolne i były zmotywowane do pokonywania trudności w czytaniu i pisaniu.

 

Ostatnim elementem badania jest sformułowanie szczegółowej diagnozy przyczyn trudności w czytaniu i pisaniu oraz wskazanie, jakie sfery należy u dziecka rozwijać, by te trudności przezwyciężyć.

Na podstawie pisemnego wniosku wydajemy rodzicom opinię o specyficznych trudnościach w nauce.

Opracowała: Magdalena Remisz

opinia szkolna- trudności w czytaniu i pisaniu