Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Terapia logopedyczna

Pomocą logopedyczną w naszej poradni objęte są dzieci i młodzież zamieszkałe na terenie powiatu tomaszowskiego. Warunkiem przyjęcia dziecka jest zgłoszenie dziecka przez rodziców lub opiekunów prawnych, osobiście lub telefonicznie w sekretariacie poradni.                                                                                                                           Dokonujemy diagnozy logopedycznej i prowadzimy terapię indywidualną w zakresie:
• usuwania wad wymowy,
• stymulowania rozwoju mowy w przypadku jej opóźnień,
• terapii jąkania,
• kształtowania kompetencji językowych i komunikacyjnych dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 Prowadzimy działalność profilaktyczną w formie przesiewowych badań logopedycznych. Ich celem jest wczesne wykrycie wad wymowy i podjęcie działań zaradczych. Udzielamy porad rodzicom, a także konsultacji dla nauczycieli. Podczas diagnozy logopedycznej przeprowadzamy wywiad, oceniamy sprawność i budowę narządów mowy,  sprawdzamy poprawność artykulacji i poziom rozwoju językowego dziecka. Jeśli istnieje taka potrzeba zalecamy konsultacje z innymi specjalistami, np. ortodontą, neurologiem, foniatrą, laryngologiem, psychologiem. Na podstawie diagnozy logopedycznej opracowujemy indywidualny program terapii dostosowany do potrzeb i możliwości każdego dziecka. Ćwiczenia logopedyczne w naszej poradni prowadzone są w formie zajęć indywidualnych.
Częstotliwość spotkań uzależniona jest od rodzaju i stopnia nasilenia zaburzeń mowy, najczęściej są to 2 spotkania w miesiącu. Po każdych zajęciach, rodzic otrzymuje zestaw ćwiczeń utrwalających prawidłową wymowę oraz dokładne wskazówki do pracy z dzieckiem w domu.
Ponadto przeprowadzamy na terenie poradni oraz na terenie zainteresowanych placówek oświatowych (przedszkoli, szkół podstawowych) przesiewowe badania  słuchu i mowy przy użyciu Platformy Badań Zmysłów.

Opracowała: Ewa Walaszczyk-Suska