Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Terapia pedagogiczna

Zasady przyjmowania na zajęcia

 

 1. Terapia pedagogiczna przeznaczona jest dla dzieci od 6. r. życia, które były diagnozowane w naszej poradni, mają stwierdzone deficyty rozwojowe funkcji percepcyjno-motorycznych, a badanie psychologiczne wykluczyło niepełnosprawność intelektualną. W związku z tym mogą mieć trudności z opanowaniem techniki czytania i pisania.
 2. Na zajęcia przyjmowane są dzieci tylko ze szkół w rejonie działania naszej Poradni.
 3. Dzieci są zapisywane na zajęcia przez rodziców/opiekunów prawnych.
 4. Zajęcia odbywają się cyklicznie, raz w tygodniu lub co dwa tygodnie, w ciągu roku szkolnego.
 5. Czas trwania i postępy w terapii zależą m. in. od wieku dziecka, rodzaju i głębokości zaburzeń, indywidualnych możliwości dziecka, współpracy rodzica z terapeutą.

 

Udział w zajęciach

 

 1. Na zajęcia dziecko przynosi ze sobą przybory szkolne określone przez terapeutę.
 2. Rodzic jest zobowiązany powiadomić terapeutę o nieobecności dziecka na zajęciach.
 3. Trzy kolejno nieusprawiedliwione nieobecności w ciągu roku szkolnego będą skutkowały wykreśleniem dziecka z listy uczniów uczęszczających na zajęcia. Decyzja w tej sprawie należy do specjalisty prowadzącego zajęcia.
 4. Rodzic otrzymuje od terapeuty wskazówki do pracy z dzieckiem w domu. Terapia ma większe szanse powodzenia, jeśli zalecenia te będą realizowane. Dlatego ważne jest, aby dziecko wykonywało poszczególne zadania nie tylko podczas zajęć z terapeutą, ale także w domu pod okiem rodzica/opiekuna.

 

Zajęcia terapii pedagogicznej będą skuteczniejsze, gdy zostaną rozpoczęte we wczesnym rozwoju dziecka ze względu na większą plastyczność ośrodkowego układu nerwowego. Zaburzone funkcje są wówczas bardziej podatne na ćwiczenia.

W procesie terapii pedagogicznej terapeuta zwraca szczególną uwagę na usprawnianie u dziecka jego percepcji wzrokowej i słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, sprawności ruchowej w obrębie motoryki małej – sprawności ręki oraz motoryki dużej, ćwiczenia koncentracji uwagi i orientacji w przestrzeni.

 

Zasady obowiązujące na zajęciach terapii pedagogicznej

 

 • W pracy terapeutycznej wskazana jest systematyczność, ponieważ długie przerwy w zajęciach powodować mogą regres.
 • Każde dziecko jest inne, zatem konieczne jest dostosowanie środków i metod dydaktycznych do indywidualnych możliwości konkretnego dziecka.
 • Ważne jest stopniowanie trudności na zajęciach, przechodzenie od ćwiczeń prostych do coraz bardziej złożonych i wymagających opanowania większych partii materiału dydaktycznego.
 • Należy ćwiczyć przede wszystkich funkcje najgłębiej zaburzone i najsłabiej opanowane umiejętności, ale wskazane jest przeplatanie ich zadaniami, które dziecko z powodzeniem wykonuje. Ważne jest bowiem zaspokajanie potrzeby sukcesu. Dziecko zyskuje wówczas poczucie własnej wartości, co mobilizuje je do dalszych działań, sprzyja kształtowaniu potrzeb poznawczych i motywacji do nauki.

   opracowały: Anna Bawolak, Aleksandra Cedro, Małgorzata Kowalska