Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Terapia pedagogiczna

Zasady przyjmowania na zajęcia

 

 1. Terapia pedagogiczna przeznaczona jest dla dzieci od 6. r. życia, które były diagnozowane w naszej poradni, mają stwierdzone deficyty rozwojowe funkcji percepcyjno-motorycznych, a badanie psychologiczne wykluczyło niepełnosprawność intelektualną. W związku z tym mogą mieć trudności z opanowaniem techniki czytania i pisania.
 2. Na zajęcia przyjmowane są dzieci tylko ze szkół w rejonie działania naszej Poradni.
 3. Dzieci są zapisywane na zajęcia przez rodziców/opiekunów prawnych.
 4. Zajęcia odbywają się cyklicznie, raz w tygodniu lub co dwa tygodnie, w ciągu roku szkolnego.
 5. Czas trwania i postępy w terapii zależą m. in. od wieku dziecka, rodzaju i głębokości zaburzeń, indywidualnych możliwości dziecka, współpracy rodzica z terapeutą.

 

Udział w zajęciach

 

 1. Na zajęcia dziecko przynosi ze sobą przybory szkolne określone przez terapeutę.
 2. Rodzic jest zobowiązany powiadomić terapeutę o nieobecności dziecka na zajęciach.
 3. Trzy kolejno nieusprawiedliwione nieobecności w ciągu roku szkolnego będą skutkowały wykreśleniem dziecka z listy uczniów uczęszczających na zajęcia. Decyzja w tej sprawie należy do specjalisty prowadzącego zajęcia.
 4. Rodzic otrzymuje od terapeuty wskazówki do pracy z dzieckiem w domu. Terapia ma większe szanse powodzenia, jeśli zalecenia te będą realizowane. Dlatego ważne jest, aby dziecko wykonywało poszczególne zadania nie tylko podczas zajęć z terapeutą, ale także w domu pod okiem rodzica/opiekuna.

 

Zajęcia terapii pedagogicznej będą skuteczniejsze, gdy zostaną rozpoczęte we wczesnym rozwoju dziecka ze względu na większą plastyczność ośrodkowego układu nerwowego. Zaburzone funkcje są wówczas bardziej podatne na ćwiczenia.

W procesie terapii pedagogicznej terapeuta zwraca szczególną uwagę na usprawnianie u dziecka jego percepcji wzrokowej i słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, sprawności ruchowej w obrębie motoryki małej – sprawności ręki oraz motoryki dużej, ćwiczenia koncentracji uwagi i orientacji w przestrzeni.

 

Zasady obowiązujące na zajęciach terapii pedagogicznej

 

 • W pracy terapeutycznej wskazana jest systematyczność, ponieważ długie przerwy w zajęciach powodować mogą regres.
 • Każde dziecko jest inne, zatem konieczne jest dostosowanie środków i metod dydaktycznych do indywidualnych możliwości konkretnego dziecka.
 • Ważne jest stopniowanie trudności na zajęciach, przechodzenie od ćwiczeń prostych do coraz bardziej złożonych i wymagających opanowania większych partii materiału dydaktycznego.
 • Należy ćwiczyć przede wszystkich funkcje najgłębiej zaburzone i najsłabiej opanowane umiejętności, ale wskazane jest przeplatanie ich zadaniami, które dziecko z powodzeniem wykonuje. Ważne jest bowiem zaspokajanie potrzeby sukcesu. Dziecko zyskuje wówczas poczucie własnej wartości, co mobilizuje je do dalszych działań, sprzyja kształtowaniu potrzeb poznawczych i motywacji do nauki.

   opracowały: Anna Bawolak, Aleksandra Cedro, Małgorzata Kowalska